Agama

Shalawat Taktsir Rizqi & Shalawat Tarhim

Shalawat Taktsir Rizqi & Shalawat Tarhim

Shalawat Taktsir Rizqi & Shalawat Tarhim Shalawat Taktsir Rizqi Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘ala Sayidina Muhammadin wa ala alihi bi adadi anwaa’ir-rizqi wal futuuhaati, yaa basithal-ladzi yabsuthur-rizqa liman yasyaa-u bighairi hisaabin, ubsuth’alayna rizqan wasi’an min kulli wijhatin min jami’iI ghaibika bighairi minnatin makhluuqin bimahdhi fadhlika wa karamika ya rahmanu. (3 kali pagi dan …

Shalawat Multifungsi, Shalawat Munjiyah, Shalawat Pembuka Pintu Ilmu

Shalawat Multifungsi, Shalawat Munjiyah, Shalawat Pembuka Pintu Ilmu

Shalawat Multifungsi, Shalawat Munjiyah, Shalawat Pembuka Pintu Ilmu Shalawat Multifungsi ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYDINA MUHAMMADIN, ‘ADADA MAA FI’ILMILLAAHI SHOLATAN DAA IMATAN BIDAWAAMI MULKILLAAHI, ‘ADADA ANWA’IR RIZQI WAL-FUTUUHATI, ‘ADADA KHALQIHI WA RIDHA NAFSIHI WA ZINATA ‘ARSYHI WA MIDADA KALIMATIHI, WA ‘ADADA NI’AMILLAH WA IFDHALIH. Artinya : “Ya allah , limpahkan shlwt atas junjungan kami Muhammad, sebanyak …

Shalawat Miftahul Rizqi

Shalawat Miftahul Rizqi

Shalawat Miftahul Rizqi Sholawat Bismillaahirrohmaanirrohim, Alloohumma yaa kariim yaa wahhab yaa dzat-thouli yaa Alloh, Sholli wasallim wabaarik alaa sayyidinaa Muhammadin adada kholqika, Wa ridhoo-a nafsika, wa zinata arsyika, wa midada kalimaatika, Alloohumma yaa ghoniyyu yaa hamiid yaa mubdi’u yaa mu’iid yaa rohiimu yaa waduud yaa fa’alu limaa yuriid aghninii bihalaalika an-haroomik, wabi fadhlika amman siwaak, …

KEDAHSYATAN PANASNYA API NERAKA

KEDAHSYATAN PANASNYA API NERAKA

KEDAHSYATAN PANASNYA API NERAKA   Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda أتاَني جِبْرَائِيـْـلُ عَلَيْهِ السّلاَمَة فَـقَـلَتْ :يَا جِبْرَائِلُ صِفْ ليِ جَهَـنّمَ قَالَ: اِنّ لله خَـلَقَالنّارَضفاوفاَوْ قَـدَهاَ اَلْفَ عاّمِ حَتىّ احْمَرّتْ ثُمّ اوْقَدَهَا الْفَ عـــاَمِ حَـــتىّ ابْيَضّتْ ثُم ّاوْقَدَهَا اَلْفَ عَامِ حَتىّ اسْوَدّتْ فَهِيَ سَوْدَاءِكَا للّيْلِ الْمُضْلِمِ لاَيَسْكُنُ لَهَبُهَا وَلاَ يَطْفاَءُ جَمْرُهاَ Malaikat Jibril sudah hadir …

Cara Berakhlak Dan Beradab Kepada Kedua Orang Tua

Cara Berakhlak Dan Beradab Kepada Kedua Orang Tua

Cara Berakhlak Dan Beradab Kepada Kedua Orang Tua Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang memuat duduk perkara kewajiban berbuat baik kepada kedua orang renta diantaranya dalam surah Lukman ayat 12-15 “Dan sebenarnya sudah Kami diberikan hikmah kepada Lukman, yaitu “Bersyukur kepada Allah, dan banrang siapa yang bersyukurkepada Allah maka sebenarnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan …

Upaya Memelihara dan Menjaga Kehormatan Wanita-4

Upaya Memelihara dan Menjaga Kehormatan Wanita-4

Upaya Memelihara dan Menjaga Kehormatan Wanita-4 Menjaga Kehormatan Lelaki dan Perempuan Berduaan di Tempat Sepi Pihak Ketiganya Adalah Syaitan. Di antara upaya memelihara kehormatan wanita atau lebih spesifiknya farj (kemaluan) adalah larangan berduaan antara wanita dan lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang ber¬iman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah sekali-kali ia …

UPAYA MEMELIHARA DAN MENJAGA KEHORMATAN WANITA

UPAYA MEMELIHARA DAN MENJAGA KEHORMATAN WANITA

UPAYA MEMELIHARA DAN MENJAGA KEHORMATAN WANITA   Marwah Wanita Wanita, seperti halnya lelaki, diperintahkan kepada mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Allah berfirman: “Katakanlah kepada orang-orang lelaki beriman, hendaknya mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan, katakanlah …

Upaya Memelihara dan Menjaga Kehormatan Wanita-3

Upaya Memelihara dan Menjaga Kehormatan Wanita-3

Upaya Memelihara dan Menjaga Kehormatan Wanita-3 Antara sarana untuk menjaga kehormatan dan harga diri wanita adalah melarang wanita bepergian kecuali bersama seorang mahram yang dapat menjaga dan melindunginya dari minat busuk lelaki iseng dan fasik. Banyak hadits shahih yang melarang wanita bepergian tanpa mahram. Di antara hadits itu adalah: Dari Ibn ‘Umar ia berkata: Rasulullah …